Saturday, February 26, 2011

O^ NHIE^?M NHUT THE GIOI: 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

O^ NHIE^?M NHUT THE GIOI: 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới: "10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới Từ mức độ nhiễm chì trong đất trồng đến các độc tố trong nước và không khí bị nhiễm phóng xạ, Học viện B..."