Saturday, February 26, 2011

nammoadidaphat: KINH PHÁP CÚ : TIẾNG ANH, VIỆT, PHÁP, ĐỨC ...

nammoadidaphat: KINH PHÁP CÚ : TIẾNG ANH, VIỆT, PHÁP, ĐỨC...
: "KINH PHÁP CÚ : TIẾNG ANH, VIỆT, PHÁP, ĐỨC Kinh Pháp Cú Đa ngữ: Việt - Anh - Pháp - Đức - Dhammapada Sutta - _____________________..."