Friday, February 25, 2011

KHOA HOC KY THUAT THE GIOI 2: ỚT (Capsicum annuum) làm băng dán chữa bệnh thấp k...

KHOA HOC KY THUAT THE GIOI 2: ỚT (Capsicum annuum) làm băng dán chữa bệnh thấp k...: "ỚT (Capsicum annuum) làm băng dán chữa bệnh thấp khớp Ớt Trong quả ớt có chứa nhiều dưỡng chất hữu ích được con người chiết xuất dùng để s..."