Saturday, May 01, 2010

BO^NG HO^`NG CA`I ÁO

MA^.T MA~ SHARE FACEBOOK

PHA^.T GIA'O TA^Y TA.NG.


PHIM BO^` DE^` QUYE^'N THUOC CO' THA^`Y 1.
Pañca Sīla.
The Five Precepts
pañca-sila
These basic training rules are observed by all practicing lay Buddhists. The precepts are often recited after reciting the formula for taking refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha.
The Five Precepts:
1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from taking that which is not given.
3. Kamesu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from sexual misconduct.
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from incorrect speech.
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.
http://www.accesstoinsight.org/ptf/dhamma/sila/pancasila.html
TIE^?U SU*? NGA`I BA.C CA^U LA.
http://www.mediafire.com/?y1zgz3yjme5
MOVIE 4 THA'NH TI'CH.


BO^NG HO^`NG CA`I ÁOMỪNG TUỔI MẸ.


EM DI CHU`A HUONG.XUA^N NA`Y CON KHO^NG VE^`http://www.mediafire.com/?hz1t5cmzwyg

O*N NGHI~A SANH THA`NH.


Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Em ơi hãy nhớ năm xưa
Những ngày còn thơ
Công ai nuôi dưỡng.

Công đức sinh thành
Người hỡi đừng quên
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra.

Người ơi, làm người ở trên đời
Nhớ công người sinh dưỡng
Đó mới là hiền nhân.
Vì đâu, anh nên người tài ba
Hãy nhớ công sinh thành
Vì ai, mà có ta?

Uống nước nhớ nguồn
Làm con phải hiếu
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước
Trong nguồn chảy ra

---Hát lại từ đầu----

http://sannhac.com/s53560/On-nghia-sinh-thanh-Vinh-Phat-beat-karaoke.htm