Thursday, April 22, 2010

G 20 = per capita = theo đầu người


1/ U S A.
1/ 1,300,000 người VIET NAM ở Hoa -Kỳ.

United States

1,223,736 (2000, [1])

1/ Population
- 2010 estimate 309,114,000[2] (3rd[d])
- 2000 census 281,421,906[3]
- Density 32/km2 (178th)
83/sq mi

GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $14.441 trillion[4] (1st)
- Per capita $47,440[4] (6th)

GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $14.441 trillion[4] (1st)
- Per capita $47,440[4] (17th) per capita = theo đầu người= $47,440 = $50.000.

2/ JAPAN.
Japan

12,965 (2000, [13])

Population
- 2010 estimate 127,380,000[5] (10th)
- 2004 census 127,333,002
- Density 337.1/km2 (36th)
873.1/sq mi

GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $4.159 trillion[6]
- Per capita $32,608[6]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $5.068 trillion[6]
- Per capita $39,731[6]

3/ GERMANY
8/ 100,000 người ở Đức,

Germany

83,526 (2004, [6])
Population
- Jan. 1, 2010 estimate ▼ 81,757,600[2] (14th)
- Density 229/km2 (55th)
593/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $2.806 trillion[3]
- Per capita $34,212[3]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $3.352 trillion[3]
- Per capita $40,874[3]

4/ CHINA
People's Republic of China

around 20,000 [10]

Population
- 2010 estimate 1,338,612,968[5] (1st)
- 2000 census 1,242,612,226
- Density 139.6/km2 (53rd)
363.3/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $8.765 trillion[6]
- Per capita $6,567[6]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $4.909 trillion[6]
- Per capita $3,677[6]

5/ FRANCE
France

300,000 [3]

Area
- Total[2] 674,843 km2 (43rd)
260,558 sq mi
- Metropolitan France
- IGN[3] 551,695 km2 (47th)
213,010 sq mi
- Cadastre[4] 543,965 km2 (47th)
210,026 sq mi
Population
(1 January 2010 estimate)
- Total[2] 65,447,374[6] (20th)
- Metropolitan France 62,793,432[5] (22nd)
- Density[7] 115/km2 (89th)
299/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $2.108 trillion[8]
- Per capita $33,678[8]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $2.676 trillion[8]
- Per capita $42,747[8]

6/ UNITED KINGDOM
10/ 40,000 người ở Anh quốc,

United Kingdom

35,000 [9]

Area
- Total 243,610 km2 (79th)
94,060 sq mi
- Water (%) 1.34
Population
- 2010 estimate 62,041,708[2] (22nd)
- 2001 census 58,789,194[3]
- Density 254.7/km2 (51st)
659.6/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $2.165 trillion[4] (6th)
- Per capita $35,400[5] (24th)
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $2.198 trillion[6] (6th)
- Per capita $36,000[7] (24th)

7/ ITALY


Area
- Total 301,338 km2 (71st)
116,346 sq mi
- Water (%) 2.4
Population
- 2009 estimate 60,231,214[1] (23rd)
- 2001 census 56,995,744
- Density 199.8/km2 (54th)
517.4/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $1.740 trillion[2]
- Per capita $29,109[2]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $2.118 trillion[2]
- Per capita $35,435[2]

8/ RUSSIA
2/ 300,000 người ở Nga và Đông Âu

Russian Federation

up to 150,000 [8]
Area
- Total 17,075,400 km2 (1st)
6,592,800 sq mi
- Water (%) 13[1] (including swamps)
Population
- 2010 estimate 141,927,297[2] (9th)
- 2002 census 145,166,731[3]
- Density 8.3/km2 (217th)
21.5/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $2.126 trillion[4] (8th)
- Per capita $15,039[4] (51st)
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $1.255 trillion[4] (11th)
- Per capita $8,874[4] (54th)

9/ BELGIUM
13/ 12.000 người ở Bỉ,
Area
- Total 30,528 km2 (139th)
11,787 sq mi
- Water (%) 6.4
Population
- 1.1.2010 estimate 10,827,519[2] (76th)
- 2001 census 10,296,350
- Density 354.7/km2 (33rd)
918.6/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $382.749 billion[3]
- Per capita $35,421[3]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $470.400 billion[3]
- Per capita $43,533[3]

10/ NORWAY = NAUY

11/ 30,000 người ở Bắc Âu,

Norway

16,944 (2003, [11])
Area
- Total 385,252 km2 (61st2)
148,746 sq mi
- Water (%) 7.0
Population
- 2010 estimate 4,858,200[2] (115th)
- 2001 census 4,503,436
- Density 12.5/km2 (211th)
31/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $257.243 billion[3] (41st)
- Per capita $53,737[3] (3rd)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $451.830 billion[3] (24th)
- Per capita $94,386[3] (2nd)
Diện tích
- Tổng số 385,199 km² (hạng 61)
- Nước (%) 6%
Dân số
- Ước lượng 2009 4,850,440 (vào thời điểm 21 tháng 12, 2009) (hạng 114)
- Điều tra 2001 4.520.947 (hạng 114)
- Mật độ 14 /km² (hạng 166)
GDP (PPP) Ước tính 2003
- Tổng số 169 tỷ Mỹ kim (hạng 42)
- Theo đầu người 40.784 Mỹ kim (hạng 2)11/ CANADA

5/ 200,000 người ở Canada.

Canada

151,410 (2001, [5])
Area
- Total 9,984,670 km2 (2nd)
3,854,085 sq mi
- Water (%) 8.92 (891,163 km2/344,080 mi2)
Population
- 2010 estimate 34,077,000 [3] (36th)
- 2006 census 31,241,030[4]
- Density 3.41/km2 (228th)
8.3/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $1.281 trillion[5]
- Per capita $38,025[5]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $1.336 trillion[5]
- Per capita $39,668[5]

12/ AUSTRALIA.

4/ 240,000 ở Úc,

Australia

174,200 (2001, [4])
Area
- Total 7,617,930 km2 (6th)
2,941,299 sq mi
Population
- 2010 estimate 22,300,000 -->[5] (51st)
- 2006 census 19,855,288[6]
- Density 2.833/km2 (232nd)
7.3/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $851.170 billion[7]
- Per capita $38,910[7]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $997.201 billion[7]
- Per capita $45,586[7]

13/ INDIA

Area
- Total 3,287,240 km2 ‡(7th)
1,269,210 sq mi
- Water (%) 9.56
Population
- 2010 estimate 1,179,871,000[10] (2nd)
- 2001 census 1,028,610,328[11]
- Density 358.9/km2 (31st)
929.6/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $3.526 trillion[12]
- Per capita $2,940[12]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $1.236 trillion[12]
- Per capita $1,030[12]

14/ VIET NAM

Area
- Total 331,690 km2 (65th)
128,527 sq mi
- Water (%) 1.3
Population
- 1 April 2009 census 85,789,573 (13th)[1]
- Density 259/km2 (46th)
667/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $240.757 billion[2] (44th)
- Per capita $2,793[2] (129th)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $89.829 billion[2] (60th)
- Per capita $1,042[2] (139th)

15/ SINGAPORE

Area
- Total 710.2 km2 (187th)
274.2 sq mi
- Water (%) 1.444
Population
- 2009 estimate 4,987,600[5] (115th)
- 2000 census 4,117,700
- Density 6,814[5]/km2 (3rd)
17,275.7/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $239.146 billion[6] (45th)
- Per capita $51,226[6] (4th)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $181.939 billion[6] (44th)
- Per capita $38,972[6] (22nd)

16/ TAIWAN

6/ 110,000 người ở Đài Loan,

Taiwan

85,528 [7]
Area 35,980 km2
Population 23,046,177 (as of 2009)
By 2008 Taiwan's per capita GNP, adjusted for purchasing power parity (PPP), had soared to $33,000 (2008 est.)

17/ SOUTH KOREA
9/ 40.000 nguoi o Nam Ha`n.
Area
- Total 100,140 km2 (108th)
38,622 sq mi
- Water (%) 0.3
Population
- 2009 estimate 50,062,000 (24th)
- Density 500/km2 (21st)
1,296/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $1.364 trillion[2]
- Per capita $27,978[2]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $832.512 billion[2]
- Per capita $17,074[2]

18/ Switzerland
Area
- Total 41,284 km2 (133th)
15,940 sq mi
- Water (%) 4.2
Population
- 2009 estimate 7,782,900[3] (94th)
- 2007 census 7,593,500
- Density 188/km2 (65th)
477.4/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $315.768 billion[4] (38th)
- Per capita $43,195[4] (7th)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $500.260 billion[4] (21st)
- Per capita $68,433[4] (4th)

19/ THAI LAND

7/ 100,000 người ở Thái Lan.

Area
- Total 513,120 km2 (50th)
198,115 sq mi
- Water (%) 0.4 (2,230 km2)
Population
- 2010 estimate 63,525,062 (21st)
- 2000 census 60,606,947[2]
- Density 132.1/km2 (88th)
342/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $547.060 billion[3] (24th)
- Per capita $8,239[3] (86th)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $273.313 billion[3] (33rd)
- Per capita $4,116[3] (92nd)

20/ CAMBODIA

Cambodia and Laos

600,000 [2]

Area
- Total 181,035 km2 (88th)
69,898 sq mi
- Water (%) 2.5
Population
- 2009 estimate 14,805,000[1] (67th)
- 2008 census 13,388,910
- Density 81.8/km2 (125th)
211.8/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $28.092 billion[2]
- Per capita $2,015[2]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $10.804 billion[2]
- Per capita $775[2]

21/ LAO

Area
- Total 236,800 km2 (83rd)
91,429 sq mi
- Water (%) 2
Population
- 2009 estimate 6,320,000[1] (101st)
- 1995 census 4,574,848
- Density 26.7/km2 (177th)
69.1/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $14.447 billion[2]
- Per capita $2,266[2]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $5.598 billion[2]
- Per capita $878[2]

22/ MYANMAR = BURMA
Area
- Total 676,578 km2 (40th)
261,227 sq mi
- Water (%) 3.06
Population
- 2009 estimate 50,020,000[1] (24th)
- 1983 census 33,234,000
- Density 73.9/km2 (119th)
191.5/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $67.963 billion[2]
- Per capita $1,156[2]
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $26.205 billion[2]
- Per capita $445[2]

23/ MALAYSIA
Area
- Total 329,845 km2 (66th)
127,354 sq mi
- Water (%) 0.3
Population
- 2009 estimate 28,310,000[2] (43rd)
- 2000 census 24,821,286
- Density 85.8/km2 (114th)
222.3/sq mi
GDP (PPP) 2008 estimate
- Total $384.388 billion[3] (30th)
- Per capita $14,081[3] (59th)
GDP (nominal) 2008 estimate
- Total $221.606 billion[3] (39th)
- Per capita $8,118[3] (65t

24/ Netherlands
12/ 15,000 người ở Hòa Lan,

Area
- Total 41,526 km2 (135th)
16,033 sq mi
- Water (%) 18.41
Population
- 2010 estimate 16,605,375[1] (61st)
- Density 399.9/km2 (28th)
1,035.7/sq mi
GDP (PPP) 2009 estimate
- Total $658.228 billion[2]
- Per capita $39,938[2]
GDP (nominal) 2009 estimate
- Total $794.777 billion[2]
- Per capita $48,223[2]


NGUOI VIET KHAP NOI TREN THE GIOI

QUA? DI.A CA^`U XOAY.
Photobucket

Theo Thống Kê Của Người Việt khắp nơi trên thế giới (2005), trong số 2.9 triệu người Việt ở nước ngoài, có:

1/ 1,300,000 người ở Hoa -Kỳ.

United States

1,223,736 (2000, [1])

2/ 300,000 người ở Nga và Đông Âu

Russian Federation

up to 150,000 [8]

3/ 250,000 ở Pháp,

France

300,000 [3]

4/ 240,000 ở Úc,

Australia

174,200 (2001, [4])

5/ 200,000 người ở Canada.

Canada

151,410 (2001, [5])

6/ 110,000 người ở Đài Loan,

Taiwan

85,528 [7]

7/ 100,000 người ở Thái Lan.

8/ 100,000 người ở Đức,

Germany

83,526 (2004, [6])

9/ 40.000 nguoi o Nam Ha`n.

10/ 40,000 người ở Anh quốc,

United Kingdom

35,000 [9]

11/ 30,000 người ở Bắc Âu,

Norway

16,944 (2003, [11])

12/ 15,000 người ở Hòa Lan,

Poland

around 10,000 [14]

13/ 12.000 người ở Bỉ,

14/ 12,000 người ở Nhật Bản,

Japan

12,965 (2000, [13])

Cambodia and Laos

600,000 [2]

People's Republic of China

around 20,000 [10]

Czech Republic

approx. 25,000 [12]

Elsewhere

400,000

http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese