Thursday, April 22, 2010

Mỹ: Nghiên Cứu Về HT Thích Quảng Đức, Tài Trợ 1 Giáo Sư Về VN Phỏng Vấn, Viết Sách


Mỹ: Nghiên Cứu Về HT Thích Quảng Đức, Tài Trợ 1 Giáo Sư Về VN Phỏng Vấn, Viết Sách

Giáo Sư Trian Nguyễn. (Photo courtesy of Bates College)

Lewiston, ME. (VB) -- Một giáo sư tại đại học Bates College đã được nhận khoản tiền tài trợ 40,000 đô la để hoàn tất công trình khảo cứu của ông về cuộc tự thiêu của Thầy Thích Quảng Đức năm 1963, theo bản tin trên mạng đaị học này hôm Thứ Tư 21-4-2010.
Vào ngày 11-6-1963, tại một ngã tư đông người tại Sài Gòn, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Trian Nguyen (có lẽ là một cách viết của Tri Ân Nguyễn, hay Tri An Nguyễn?) là phó giáo sư về nghệ thuật và là một giaó sư cấp Luce Junior về ngành Châu Á học tại Bates, đã được American Council of Learned Societies (Hội Đồng Hiệp Hội Học Thuật Hoa Kỳ) tạo phương tiện đi nghiên cứu về sự kiện mà học giới Hoa Kỳ không để ý tới trong nhiều thập niên, trong khi HT Thích Quảng Đức được Phật Tử VN tôn thờ.
Trian Nguyen là một trong 57 người nhận tài trợ ACLS này, từ số lượng 1,136 người nộp đơn.
Nguyen nói, “Nhiều câu hỏi liên hệ tới vị sư cao cấp VN này, và hành động cuối cùng cuả ngài vẫn chưa được giải đáp.”
Trong dự án, Nguyen sẽ nghiên cứu các thư và vật dụng cá nhân của HT Thích Quảng Đức, trong đó có sách, hoò sơ pháp lý và tài liệu khác đang gìn giữ ở các tu viện Phật Giaó tại VN, và sẽ có khoảng 2 tá cuộc phỏng vấn với những người liên hệ tới các sự kiện về tự hy sinh của ngài.
Đó sẽ là cao điểm của một cuộc sách đầy đủ đầu tiên về HT Thích Quảng Đức bằng Anh văn, trong đó cuộc nghiên cứu sẽ mang thêm ánh sáng vào các sự kiện mới về nhà sư và ý nghĩa hy sinh trong hoàn cảnh văn hóa thời đó. Nguyen hy vọng dự án cũng sẽ đánh thức lại sự tỉnh thức, trong và ngoaì VN, về cả sự quan trọng lịch sử của sự kiện nhà sư tự hy sinh và về hiện hữu của các vật liệu nghiên cứu.
Nguyen viết trong đề án gửi ACLS, rằng công trình nghiên cứu hoàn tất “sẽ làm một đóng góp quan trọng và tận nguồn đối với việc tiì hiểu về cả vị sư nổi tiếng này và với văn hóa và lịch sử PGVN trong giữa thế kỷ 20.”
Trian Nguyen tới Bates Colege năm 2000 nhờ tiền tài trợ từ hội Henry Luce Foundation, và làn giảng viên đầu tiên dạy về lịch sử nghệ thuật Châu Á tại Bates. Giáo sư có bằng tiến sĩ về lịch sử nghệ thuật Châu Á từ UC Berkeley, và có bằng Caohọc về thần học tại Đạị Học Thần Học Harvard Divinity School.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=158281