Sunday, January 11, 2009

pháp danh DIỆU ÂM DIỆU HẢI DUOC VANG SANH

NHỨT TÂM QUY MẠNG HỒI HƯỚNG VĂN
[ nhớ học thuộc lòng và nguyện mỗi ngày]

Nhất tâm quy mạng, đức A Di Ðà Phật ở thế giới Cực Lạc. Nguyện Phật dùng Tịnh Quang soi chiếu [thân] con, dùng thệ Từ Bi [mà] nhiếp độ con. Con nay chánh niệm xưng hiệu Như Lai, hành đạo Bồ Ðề, cầu sanh Tịnh Ðộ.

Phật xưa đã thệ: “Nếu chúng sanh [nào] muốn về cõi ta, chí tâm tin ưa, dẫu chỉ mười niệm, nếu không được sanh, [ta] không thành Phật”.

Do duyên niệm Phật, được vào biển thệ của đức Như Lai, nương từ lực Phật, các tội tiêu trừ, căn lành tăng trưởng. Đúng lúc lâm chung, tự biết ngày giờ, thân không bịnh khổ, tâm

không tham luyến, ý không điên đảo, như vào Thiền Ðịnh. Phật và Thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na, con về Cực Lạc. Hoa nở thấy Phật, được nghe Phật Thừa, đốn khai Phật huệ, độ khắp chúng sanh, mãn Bồ Ðề nguyện.

Nam Mô Thập phương, tam thế chư Phật, hết thảy Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.

A DI DÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT. A DI ĐÀ PHẬT

TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHỒNG
KHI VỢ ĐƯỢC VÃNG SANH CỰC LẠC

Kính thưa chư liệt vị,

Trước tiên tôi, Cư Sĩ TỊNH HẢI xin thay mặt gia đình thành thật cám ơn chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni, cùng Chư Đồng tu, Bạn hữu và thân bằng quyến thuộc từ khắp nơi và cũng như đã dự các NGÀY MỪNG VÃNG SANH CỰC LẠC THẾ GIỚI vừa qua của nhà tôi, bà VIỆT ĐỊNH PHƯƠNG, biệt danh TRÚC HÀ, pháp danh DIỆU ÂM DIỆU HẢI. Hai chữ DIỆU ÂM ở trước Pháp danh DIỆU HẢI là âm thanh “HUYỀN DIỆU” do trong Kinh VÔ LƯỢNG THỌ Đức PHẬT A DI ĐÀ ban cho tất cả người Phật tử nhứt tâm tu NIỆM PHẬT theo Pháp môn TỊNH ĐỘ của Ngài

Tôi xin đặc biệt tri ơn BAN HỘ NIỆM của Đạo Tràng NHẤT TÂM, tri ơn Đại Đức Thích Minh Chí, Đại Đức Thích Thường Tín và Chư Phật tử của Học Viện Quốc Tế và Chùa Phật Tổ Long Beach, là những vị đã gia công, ra sức Trợ Niệm giúp cho nhà tôi [Phật tử DIỆU ÂM DIỆU HẢI] ngay từ giờ phút hấp hối và tiếp tục trợ niệm suốt trên 12 giờ đồng hồ. Có nghĩa là khi thọ mạng của “nhà tôi” vừa hết, bà vẫn Nhứt Tâm Niệm Phật nên Bà giữ được CHÁNH NIỆM liền được VÃNG SANH CỰC LẠC. đúng như trong kinh NIỆM PHẬT BA LA MẬT mà Đức PHẬT THÍCH CA dạy “vào giờ phút lâm chung ai biết NHỨT TÂM NIỆM DANH HIỆU “A DI ĐÀ PHẬT” thì lập tức người đó sẽ nhập vào PHỔ ĐẲNG TAM MUỘI của PHẬT A DI ĐÀ liền được NGÀI và THÁNH CHÚNG tiếp dẫn vãng sanh về CÕI CỰC LẠC THANH TỊNH.

Kinh đã dạy như vậy và NẾU bất cứ ai làm đúng không sai chạy, thì sẽ được kết quả như lời Phật nói. Một ngày trước khi nhà tôi lâm chung, tôi đã thông báo cho Đạo Tràng NHẤT TÂM và cho đồng tu Đức Phong Trưởng Ban Hộ Niệm, xin chuẩn bị để hộ niệm. Mặt khác, tôi đã cho các con và cháu của tôi tổ chức lễ Phóng Sanh ngoài biển vào lần thứ tư. Con dâu trưởng của tôi đã về Việt Nam đi cúng dường 30 Chùa và nhờ Sư Cô TÂM NGUYỆT ở Bà Rịa tổ chức phóng sanh để gia tăng phước đức cho nhà tôi. Lần vừa qua con cháu tôi đã phóng sanh mấy trăm ngàn con cá, thả chúng về với biển cả.

Hiện con tôi đang giữ số tịnh tài trên 1 ngàn 400 đô của Phật tử PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ phúng điếu. Thay vì hoàn trả lại, sáng mai con chúng tôi sẽ dùng số tịnh tài ấy đi ra biển Phóng Sanh tiếp…Nếu chư vị nào muốn cùng với con chúng tôi đi Phóng Sanh, để đem “CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH” ấy hồi hướng ngay bản thân chư vị hay thân nhân chư vị.. Chúng tôi xin Chư vị cùng tháp tùng, chư vị không cần phải đóng góp thêm. Chư vị nên cùng đi để biết nơi chổ mua cá hầu sau này Chư vị thực hiện cho gia đình Chư vị. Xin chư vị hảy liên lạc với con tôi, tên là PHẠM TRUNG TẤN, người đang thay mặt tôi đọc những dòng chữ này.

Thưa Chư vị,

Bốn tiếng đồng hồ trước khi rước “nhà tôi” từ bệnh viện về tư gia, tôi đã thông báo cho đồng tu Quảng Thiện, Trưởng Đạo Tràng NHẤT TÂM và đồng tu Đức Phong Trưởng Ban Hộ Niệm như đã nói ở trước. Chư vị ấy liền có mặt ngay trong khoảnh khắc.

Cuộc hộ niệm được tiến hành lập tức khi người bạn đời của tôi được đưa về đến nhà, thì không đầy một tiếng đồng hồ trợ niệm, nhà tôi đã THEO PHẬT và THÁNH CHÚNG VÃNG SANH CỰC LẠC THẾ GIỚI, sau tiếng A DI ĐÀ …PHẬT cuối cùng vừa dứt. Một người y tá MỸ chứng kiến tận mắt trạng huống:: “khi đó nhà tôi đáng lý phải hôn mê, mà miệng Bà vẫn Niệm Phật thật rõ ràng,” cô Y tá nói với một đứa con tôi rằng: “quả là một “Phép Lạ”, mẹ mày bị ung thư, mà người bị ung thư đến giây phút cuối cùng phải đau đớn vô cùng. Nhưng, hiện gia đình mày từ chối không cho Mẹ uống thuốc giảm đau, thế mà mẹ mày vẫn không oằn oại kêu la, lại thản nhiên nằm Niệm Phật.”. Người Mỹ này đã yêu cầu con tôi cho cô ta được phép đưa sự thật mà cô ta chứng kiến lên một trang web về Y Học và công khai trình bày trước công luận Mỹ. Con chúng tôi đã mời người Y Tá Mỹ này hiện diện hôm nay. Lát nữa cô ta sẽ nói chuyện với Chư vị

Kínk thưa chư liệt vị,

Nghĩa cử sốt sắng, sự hiện diện mau lẹ của BAN HỘ NIỆM NHẤT TÂM thật ngoài sự dự liệu của tôi . Tôi thầm cám ơn chư vị ấy và con cháu tôi sẽ nhớ mãi đời đời. Tôi chân thật nghĩ, dù gia đình tôi có được 100 triệu mỹ kim cũng không làm sao giúp cho “nhà tôi” vãng sanh được về cõi Phật như vậy?

Chư vị trong Ban Hộ Niệm và Phật tử của 2 Chùa Phật Tổ Long Beach và Phật Học Viện Quốc Tế đã giúp cho các con cháu của gia đình chúng tôi “NGAY TRONG GIỜ PHÚT ĐÓ ĐÃ NGƯNG TIẾNG KHÓC, MÀ TỚI BÂY GIỜ VẪN VUI CƯỜI.” Vì vậy mà tôi đã thành thật xin Chư vị hãy “CHUNG VUI” với chúng tôi mà đừng nên nói lời “PHÂN ƯU”.

Chư vị hãy nhìn tôi. “Tôi không có để Tang” vì tôi có Tang đâu “để mà để ?” Các con cháu của tôi xin phép tôi cho chúng đeo một dấu hiệu hầu Chư vị dễ nhận diện. Thế thôi.
Thưa chư liệt vị, tôi kể chuyện này không phải để khoe khoang mà với dụng ý giúp chư vị thấy sự mầu nhiệm của PHÁP MÔN NIỆM PHẬT. Con người ai rồi cũng phải có lúc hết thọ mạng. Nhưng, nếu Chư vị biết thực hiện đúng theo lời Phật Thích Ca dạy, thì vào giờ phút lâm chung của Chư vị hay thân nhân Chư vị, nếu Chư vị quen biết và bố trí trước với một BAN HỘ NIỆM. Chư vị trong BAN HỘ NIỆM sẽ giúp cho Chư vị hay thân nhân Chư vị được vãng sanh Cực Lạc Thế Giới.

“TỰ TẠI VÃNG SANH” thì thật là khó, mà “TRỢ NIỆM VÃNG SANH” thì trong 1000 người, chắc chắn 999 người được vãng sanh. Chư vị sẽ khỏi tốn kém một xu nào, mà còn được mọi sự mừng vui, hỷ lạc vô bờ bến, như trường hợp của gia đình chúng tôi.

Từ ngày nhà tôi vãng sanh, tôi định từ bỏ mọi sanh hoạt của thế gian này. Quyết nhứt tâm NIỆM PHẬT để được vãng sanh như nhà tôi. Nhưng tôi kịp nghĩ lại, nếu tôi làm như vậy thì không đúng lời Phật dạy. Đó là tôi ích kỷ sẽ không được Phật gia hộ nữa.

Vì vậy tôi quyết định đóng góp một chút hiểu biết của tôi thực hiện đúng theo lời Phật dạy, chứ không phải tôi khoe khoang. Tôi đã bỏ công nghiên cứu Pháp môn Niệm Phật và tu hành đúng 20 năm. Tôi mong mỏi từ đây tất cả gia đình tu theo PHÁP MÔN CỦA PHẬT A DI ĐÀ đều sẽ không còn cảnh đau buồn phải chia ly vì “SANH TỬ.”

Vùng này chúng ta có BAN HỘ NIỆM NHỨT TÂM, Tại San Diego, San Jose đều có các BAN HỘ NIỆM. Tiểu Bang nào ở Mỹ chưa có BAN HỘ NIỆM trước sau gì rồi sẽ có. Bên Úc có Cư Sĩ DIỆU ÂM. Tại Việt Nam, rất nhiều nơi có BAN HỘ NIỆM. Nếu Chúng ta muốn được vãng sanh, thì chúmg ta phải biết học hỏi và chuẩn bị trước, thì khi hữu sự chúng ta sẽ được như ý. Tôi tin tưởng như vậy.

Và hôm nay tôi xin đặc biệt tri ơn riêng Thượng Tọa Thích Viên Lý và Đại Đức Thích Minh Chí.

Tại sao có sự Tri Ơn đặc biệt này ?

Chư vị hẳn thấy. trước cổng vào của nhà quàn này, tôi có để tấm bản đề “MỪNG VÃNG SANH CỰC LẠC”, và yêu cầu Chư liệt vị hãy chung Niềm Vui với GIA ĐÌNH chúng tôi, mà ĐỪNG CHIA BUỒN như từ lâu nay. Là vì “nhà tôi” bà DIỆU HẢI đã vãng sanh Cực Lạc, có nghĩa là nhờ “TRỢ NIỆM” kịp thời.

Sự TRỢ NIỆM cho “nhà tôi”chỉ diễn ra không đầy một tiếng đồng hồ, thì “nhà tôi” vãng sanh. Nhiều vị khác phải được Hộ Niệm từ 1 đến 49 ngày. Tôi nghĩ nếu hôm đó, tôi mời BAN HỘ NIỆM chậm trễ hơn, thì tôi chưa biết kết quả sẽ ra sao?.

Đây là một bài học mà Chư vị cần lưu ý. Nhà tôi vãng sanh mau quá. Kết quả mau lẹ này là do “Nghiệp” của nhà tôi quá nhẹ nên Bà mau vãng sanh. Vì trong trên 40 năm trong cuộc đời của một Phật tử, Bà thực hiện đúng các “ĐIỀU KIỆN VÃNG SANH” mà Đức Phật Bổn Sư đã dạy duy nhứt trong 4 kinh gồm có Kinh A DI ĐÀ, kinh QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT, kinh VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT và kinh PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO. Nếu Chư vị cầ rõ chi tiết hơn nên đọC các bài “NHỮNG ÂN TÌNH NHỚ NGƯỜI VÃNG SANH”

Thông thường, các BAN HỘ HIỆM hướng dẫn Niệm Phật. Người được trợ niệm, niệm Phật [chậm hay lẹ do chư vị hộ niệm dẫn dắt.] Hôm đó “nhà tôi”, Phật tử DIỆU HẢI lại khác. Bà không niệm theo mọi người, mà tự mình Niệm Phật thật chậm. Cô Quảng Thiện [người lập Đạo Tràng NHẤT TÂM] phát hiện điều này, cô ra dấu cho mọi người niệm chậm lại, rồi chậm hơn và….. chậm hơn nữa. Tôi theo dõi cuộc Hô Niệm thấy đúng nghĩa của “trợ niệm” và lúc đó tôi có cảm giác [nhà tôi] Phật tử DIỆU HẢI từ là một nhạc công phải theo sự điều khiển chung, lại trở thành NHẠC TRƯỞNG của “Dàn nhạc hòa tấu A DI ĐÀ PHẬT” hướng dẫn mọi người cùng niệm.

Theo như cô Y tá Trưởng SALLY MARGUEZ Manager của Chương Trình “EVERGREEN HOSPICE CARE” nói rằng khi đó “nhà tôi” đang “bị Coma” thế mà vẫn chậm rãi Niệm Phật mà không tỏ ra đau đớn. Bỗng nhiên khi đến chữ “PHẬT” trong câu niệm “A DI ĐÀ PHẬT” thì nhà tôi ngừng hẳn lại. Mọi người đều ngưng theo.

Thế là GIỜ VẴNG SANH ĐÃ ĐIỂM, PHẬT TỬ DIỆU HẢI ĐÃ NHẬP VÀO “PHỔ ĐẲNG TAM MUỘI CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ” ĐƯỢC PHẬT VÀ BỒ TÁT TIẾP DẪN VỀ CÕI CỰC LẠC.

Tôi liếc nhìn anh ĐỨC PHONG [Trưởng Ban Hộ Niệm] thấy gương mặt anh lộ vẻ hân hoan, anh nhìn lại tôi như muốn nói:“Thưa bác, chúng con đã làm tròn Sứ Mạng Thiêng Liêng Nhứt.”

Mấy ngày qua chắc chư vị đã thấy rõ ràng tất cả con cháu của chúng tôi không hề có một tiếng khóc, trái lại chư vị còn thấy ẩn hiện nổi vui mừng trong ánh mắt của mọi người trong gia đình này.

Tôi nói lời đặc biệt “Tri Ơn” Thượng Tọa Thích Viên Lý và Đaị Đức Thích Minh Chí ở đây, vì 2 ngày trước sau khi đọc lời yêu cầu của tôi, Thượng Toạ và Đaị Đức đã phát biểu cảm tưởng tán đồng quan điểm nên vui mừng nếu gia đình có người đã vãng sanh. Tôi ước ao nếu có dịp xin Thượng Tọa và Đại Đức mở các buổi giảng giải rộng rãi về trường hợp của một gia đình người đã được vãng sanh. Tôi mong mỏi có dịp nào tôi sẽ gặp riêng Thượng Tọa và Đại Đức để tham khảo một số ý kiến về trường hợp “cúng kiến” đối với một vị đã vãng sanh.

Thì giờ hôm nay không nhiều, nên tôi xin chấm dứt ở đây. Tôi sẽ trình bày thêm trên các mạng lưới, nếu Chư vị thấy hữu ích cho việc vãng sanh của Chư vị và thân nhân, thì xin theo dỏi. Tôi sẽ loan báo để chư vị theo dỏi.

Một lần nữa tôi xin Tri ơn tất cả Chư vị.

Cư Sĩ TỊNH HẢI
http://www.take2tango.com/?display=5810

skip to main | skip to sidebar
niemphatthanhphat

Thursday, December 18, 2008
Chết – Một Tiến Trình Phổ Quát Trong Dòng Biến Dịch
Chết – Một Tiến Trình Phổ Quát Trong Dòng Biến Dịch PDF. In Email
Nghiên Cứu Phật Học - Kinh Nghiệm Sống Chết
Viết bởi Vĩnh Hằng
...Mỗi hành vi nghệ thuật cá nhân, mỗi biểu hiện của óc sáng tạo từ các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thi ca,... đến các lĩnh vực phát huy khoa học đều xuất phát từ nền tảng huyền bí của một nguồn cảm hứng nhờ vào một năng lực trung gian để phiên dịch, truyền thông và cuối cùng biểu hiện thành các loại hình nghệ thuật sáng tạo hay các phát minh khoa học. Trong vấn đề này, hình như ta đang gặp lại một tiến trình hỗ tương 3 giai đoạn của tiến trình chết. Điều gì khiến cho một số công trình thi ca, âm nhạc, kiến trúc hay phát minh khoa học trở nên vĩ đại, bất hủ hay có một ý nghĩa vô tận? Điều gì giải thích được vấn đề năng lực mà chúng tỏa ra có thể dẫn dắt tâm hồn chúng ta đi vào một trạng thái quán tưởng về phúc lạc hay về một chiều hướng mà bản chất của ta và bản chất thực tại được hiển lộ? Có thể nói những người xuất chúng làm công tác văn học nghệ thuật, những khoa học gia lỗi lạc,... là các ứng hóa thân hay hiện tướng ứng hóa của bardo tái sanh của những linh hồn giác ngộ ở một mức độ nào đó mà sự diệu dụng của tâm giác ngộ đó được áp dụng để làm lợi lạc và cảm hứng cho nhân loại qua những loại hình văn học nghệ thuật hay các lĩnh vực khoa học
Chết – Một Tiến Trình Phổ Quát Trong Dòng Biến Dịch Vô Thủy Vô Chung
Vĩnh Hằng

Tính chất độc nhất vô nhị, năng lực của giáo lý Trung ấm, nằm ở chỗ qua sự chỉ rõ tiến trình chết, nó còn gợi cho ta cả tiến trình sống. Trước hết, ta hãy quan sát ba giai đoạn chính của cái chết:

- Ở cao điểm của tiến trình chết, khi mà tứ đại, cảm giác và tư tưởng đã chấm dứt hoạt động, thì bản chất thuần tính tối hậu của tâm - ánh sáng căn bản - được hiển lộ trong giây lát. Đây là sự chấm dứt hoàn toàn hoạt động tâm-vật lý đưa đến sự phô bày năng lực của tâm.

- Sau đó, chỉ một thoáng, tia sáng tự chiếu của bản tâm sẽ hiển lộ dưới dạng âm thanh, màu sắc và ánh sáng (tính chất phổ chiếu hay chiếu diệu của thường tịch quang).

- Kế đến, người chết tỉnh thức và đi vào trạng thái gọi là Trung ấm tái sinh, quay trở lại tâm phàm tình, khoác một hình dạng gọi là "thân ý sanh", chịu sự sai khiến của nghiệp và thói quen quá khứ - sự kết tinh và thể hiện của thân ý sanh.

* Sự tương ứng của giáo lý 3 thân với 3 giai đoạn của tiến trình chết

Ba giai đoạn của tiến trình chết tương ứng với 3 mức độ hiện hữu của tâm giác ngộ hay 3 thân trong giáo lý 3 thân của Phật giáo:

- Bản chất tuyệt đối, hiển bày dưới dạng ánh sáng căn bản hay điểm linh quang vào lúc chết được gọi là Pháp thân (Dharmakaya). Đó là chiều hướng "chân không" hay "chân lý nhất nguyên"; trong đó, mọi ảo tưởng, vô minh hay bất kỳ khái niệm nào đều chưa từng xâm nhập.

- Tia năng lực và ánh sáng nội tại được trưng bày một cách tự nhiên trong bardo pháp tánh gọi là Báo thân (Sambhogakaya). Đó là chiều của phúc lạc toàn vẹn, phạm vi của "pháp hỷ sung mãn" vượt ngoài mọi giới hạn nhị nguyên, ngoài thời-không.

- Phạm vi ngưng đọng thành hình dáng được hiển thị trong bardo tái sinh, gọi là Ứng thân (Nirmanakaya). Đó là chiều của biến hóa không ngừng.

* Sự tương ứng của 3 pha trong giấc ngủ chiêm bao với 3 giai đoạn của tiến trình chết.

Ba giai đoạn của tiến trình chết cũng có thể thấy được trong ba pha của một giấc ngủ chiêm bao bình thường:

- Khi ta ngủ, các giác quan và tầng thô của tâm thức tan rã, và dần dần bản chất tuyệt đối của tâm, có thể nói là ánh sáng căn bản lộ ra trong chốc lát.

- Kế tiếp, một chiều tâm thức khác hiện ra, có thể so sánh với bardo pháp tánh. Nó vi tế đến nỗi khi hiện hữu, ta thường hoàn toàn không ý thức về nó. Đó là giai đoạn trước lúc đi vào giấc chiêm bao.

- Sau đó, khi tâm trở nên hoạt động trở lại, ta thấy mình trong một thế giới chiêm bao tương tự như các cảnh giới thuộc Trung ấm tái sanh. Tương tự "thân ý sanh" trong giai đoạn "Trung ấm tái sanh", trong quá trình nằm chiêm bao, ta có một thân mộng - mà phần lớn chịu ảnh hưởng thói quen và hoạt động của ta lúc thức - và tất cả người nằm mơ đều tin là mình đang sống thực, không hề nhận ra mình đang chiêm bao.

* Sự tương ứng của 3 giai đoạn tiến trình chết với 3 bước vận hành của tư tưởng và cảm xúc.

Giáo lý Trung ấm còn cho ta thấy rõ sự tương ứng của 3 giai đoạn trong tiến trình chết với sự diễn biến của tâm thức hiện tại ngay lúc ta đang sống - mọi tư tưởng, cảm xúc hay mọi tầng lớp kinh nghiệm tâm lý:

- Ánh sáng căn bản, bản chất tuyệt đối của tâm, là trạng thái tối sơ của giác tánh luôn hiện hữu trước khi bất cứ ý nghĩ hay cảm xúc nào khởi lên.

- Trong tình trạng trước khi mọi ý nghĩ hay cảm xúc nào dấy khởi, một năng lực căn bản dấy động như tia chiếu tự nhiên của tính giác trong bardo pháp tánh, bắt đầu khởi lên như nền tảng, khả năng và nhiên liệu cho mọi tư tưởng và cảm xúc sinh khởi và vận hành.

- Tương tự sự kết tinh và thể hiện của "thân ý sanh" trong bardo tái sanh, năng lực căn bản bây giờ đã khoác lấy hình dạng của ý nghĩ và cảm xúc, và cuối cùng đẩy chúng ta vào hành động để tích lũy nghiệp.

Tiến trình này có thể nhận biết cụ thể hơn nếu chúng ta thực hành thuần thục pháp thiền quán Vipassana.

- Khi thực hành Vipassana cho đến khi nào mọi ý tưởng và cảm xúc tuần tự im bặt và tan biến vào tự tâm, ta có thể thoáng thấy giác tánh (hay Phật tánh) trong phút chốc - sự trực diện với trạng thái tối sơ, tâm "bừng sáng" hay sự "rỗng lặng quang minh".

- Rồi từ trong trạng thái vắng lặng yên tĩnh của tự tâm, một năng lực căn bản sống động xoay chuyển: đó là tia tự chiếu của tính giác.

- Nếu có sự chấp thủ kèm theo sự sinh khởi của năng lực này thì năng lực tự động kết tụ thành ý tưởng, và ý tưởng này lại đưa chúng ta trở về hoạt động tâm thức và khái niệm.

* Sự tương ứng của 3 giai đoạn tiến trình chết với những tri kiến về đấng tuyệt đối theo các truyền thống tâm linh khác.

- Ki-tô giáo: nếu xét về mặt bản chất và hoạt động của Thượng đế như sự hoạt động của Thiên Chúa 3 ngôi: Cha, con và thánh thần; trong đó, Ki-tô hiện thân từ nền tảng của Đức Chúa Cha qua trung gian vi mật của thánh thần, điều này có lẽ cũng giúp ta liên hệ soi sáng được bản chất thực sự của vấn đề Thiên Chúa 3 ngôi: đấng Ki-tô có thể được xem là tương tự như sự hóa hiện của bardo tái sanh, ngôi Thánh thần có thể được ví như là bardo pháp tánh, và nền tảng của cả hai ngôi 2 và 3 được xem như ánh sáng căn bản, bản chất tuyệt đối của tâm.

- Ấn giáo: Theo truyền thuyết Ấn Độ giáo (Hinduism), Thượng đế là sự biểu thị cùng một lúc 3 năng lực: hiện thể, tâm và phúc lạc. Rõ ràng là ta có thể thấy những tương đồng kỳ lạ với ba thân: Pháp thân như "tâm" của Thượng đế. Báo thân như năng lực phúc lạc của Thượng đế (Ananda) và Ứng hóa thân như các hình thái biểu hiện của Thượng đế. Ba đặc tính và năng lực của Thượng đế được biểu tượng hóa qua các hình tượng vĩ đại 3 mặt của "Trời Đế Thích" đền Angkor hay tượng thần Shiva 3 mặt trong động Voi ở Ấn Độ. Các hình tượng 3 mặt hay 3 đầu là biểu trưng 3 mặt của tuyệt đối giống như giáo lý 3 thân trong Phật giáo và cũng bao gồm các ý niệm về sự toàn năng, toàn tri, toàn thông, toàn giác, vô sở bất tại, sự vĩ đại và tính thiêng liêng bất khả tư nghì.

* Ánh sáng của chân lý Trung ấm trong tiến trình sáng tạo và diễn đạt nghệ thuật.

Mỗi hành vi nghệ thuật cá nhân, mỗi biểu hiện của óc sáng tạo từ các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thi ca,... đến các lĩnh vực phát huy khoa học đều xuất phát từ nền tảng huyền bí của một nguồn cảm hứng nhờ vào một năng lực trung gian để phiên dịch, truyền thông và cuối cùng biểu hiện thành các loại hình nghệ thuật sáng tạo hay các phát minh khoa học. Trong vấn đề này, hình như ta đang gặp lại một tiến trình hỗ tương 3 giai đoạn của tiến trình chết. Điều gì khiến cho một số công trình thi ca, âm nhạc, kiến trúc hay phát minh khoa học trở nên vĩ đại, bất hủ hay có một ý nghĩa vô tận? Điều gì giải thích được vấn đề năng lực mà chúng tỏa ra có thể dẫn dắt tâm hồn chúng ta đi vào một trạng thái quán tưởng về phúc lạc hay về một chiều hướng mà bản chất của ta và bản chất thực tại được hiển lộ? Có thể nói những người xuất chúng làm công tác văn học nghệ thuật, những khoa học gia lỗi lạc,... là các ứng hóa thân hay hiện tướng ứng hóa của bardo tái sanh của những linh hồn giác ngộ ở một mức độ nào đó mà sự diệu dụng của tâm giác ngộ đó được áp dụng để làm lợi lạc và cảm hứng cho nhân loại qua những loại hình văn học nghệ thuật hay các lĩnh vực khoa học. Tuy các khoa học gia lỗi lạc hay những nghệ sĩ vĩ đại không phải thực sự là những bậc giác ngộ rốt ráo - điều này được chứng minh qua cuộc sống thực của khoa học - nhưng có thể nói, năng lực và bản chất của thiên tài nghệ thuật cũng có cùng một nguồn cảm hứng tối hậu phát xuất từ "trọng tâm của một chân lý tuyệt đối" - Pháp thân hay ánh sáng căn bản. Khi nghe những bản hòa tấu tuyệt vời của Beethoven hay Mozart, hình như hồn ta như bay vào một cõi giới nào khác. Có ai ngắm những ngôi giáo đường của Âu châu thời trung cổ như giáo đường Chartres, thánh đường Isfahan của Hồi giáo, Đế Thiên Đế Thích, hang Ellora của Ấn giáo... mà không khỏi thắc mắc về năng lực vĩ đại của các nhà xây dựng thiên tài có nguốn gốc xuất phát từ "tâm lực uyên nguyên" - nền tảng suối nguồn của mọi tạo tác? Một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại cũng như vầng trăng chiếu sáng trong bầu trời đêm; nó chiếu sáng thế gian, nhưng ánh sáng ấy không là của riêng nó, mà mượn từ mặt trời, cái "tuyệt đối" đang bị ẩn khuất. Mục đích cao cả và chân thực của nghệ thuật là đem lại cho người thưởng thức một tri kiến về bản chất thực của họ, về địa vị của họ trong vũ trụ, làm cho họ thấy được giá trị, ý nghĩa và những khả tính vô biên của đời sống. Cho nên, ý nghĩa đích thực của kiệt tác nghệ thuật là năng lực bất tận đầy phúc lạc như Báo thân hay bardo pháp tánh. Đó là năng lực bất tận đầy phúc lạc mà Rilke gọi là "năng lực chắp cánh của niềm vui", tia sáng truyền đạt tính thuần tịnh và ý nghĩa vô biên của "sự tuyệt đối - Phật tánh" sang thế giới nhị nguyên hữu hạn tương đối của Ứng hóa thân trong chính mỗi đối tượng chiêm ngưỡng.

Khi quan sát mọi khía cạnh của đời sống trong dòng biến dịch vô thủy vô chung, ta nhận thấy ta đã, đang và sẽ trải qua một cách liên tục và xoay vần 3 giai đoạn của tiến trình chết trong các trạng thái khi ngủ, khi mộng, khi thức với sự vận hành của các ý tưởng và cảm xúc. Vậy thì cứu cánh rốt ráo của sự nhận chân tính chất phổ quát của tiến trình chết 3 giai đoạn trong dòng biến dịch sanh-tử là gì? Sự nhận chân cho ta thấy chính tính chất, hình dạng và sự độc đáo của tiến trình này có thể đem lại cho ta vô vàn cơ hội để giải thoát - trong lúc đang sống cũng như khi chết - hoặc là vô vàn khả năng để ta tiếp tục mê lầm, trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử; vì mỗi khía cạnh của toàn thể tiến trình đều đồng thời trao cho ta cơ hội giải thoát hoặc cơ hội trầm luân.

Tính chất phổ quát của tiến trình chết 3 giai đoạn giúp mở ra cho chúng ta một cánh cửa để thoát khỏi chu kỳ chết và tái sinh bất tận của con người. Điều cốt lõi là trong suốt quá trình các Trung ấm (3 hình thái bardo) của cuộc đời ta đang sống và của sự chết, mỗi khi ta có thể nhận ra và duy trì một ý thức bền bỉ về tính giác hay tự tâm, hoặc khi ta có thể kiểm soát tâm ý được phần nào, thì ta có thể đi qua cái cửa đó để tiến đến giải thoát. Tóm lại, điều mà tính chất phổ quát của tiến trình chết 3 giai đoạn dạy ta là: những gì xảy ra trong tâm ta bây giờ trong cuộc sống hiện hữu cũng giống hệt như cái gì sẽ xảy đến trong các Trung ấm sau khi chết, vì bản chất cốt tủy của sống và chết vốn không có khác nhau. Sống và chết là một, là một nguyên lý bất nhị ở trong cái "toàn thể không gián đoạn" của dòng biến dịch vô thủy, vô chung.

tkl
http://daitangkinhvietnam.org/nghien-cuu-phat-hoc/71-kinh-nghiem-song-chet/573-cht--mt-tin-trinh-ph-quat-trong-dong-bin-dch.html
Được đăng bởi chuaphuochung vào lúc 7:55 AM
Nhãn: Chết – Một Tiến Trình Phổ Quát Trong Dòng Biến Dịch
Newer Post Older Post Home
www.buddhistchannel.tv