Saturday, March 19, 2011

Từ Nước khác Gọi Điện thoại vào Mỹ , Canada Miễn Phí

Từ Nước khác Gọi Điện thoại vào Mỹ & Canada Miễn Phí
Hãng Google vừa chính thức loan báo bạn có thể gọi điện thoại từ PC (personal computer) đến bất
cứ số điện thoại nào ở Mỹ & Canada mà không phải trả lệ phí nào.
Không những người ở VN mà ở tất cả những nơi khác trên thế giới đều có thể gọi vào Mỹ &
Canada không tốn tiền.
1. Trước tiên phải mở cho mình một email của Google là Gmail
2. Vào http://www.google.com/chat/voice/ download chương trình để gọi.
3. Sau khi download xong, install vào máy computer của mình .
4. Login vào Gmail và nhìn ở cột bên trái sẽ có một hình điện thoại và chữ CALL PHONE.
Bấm vào đó sẽ có bàn phím bằng số hiện ra. Bấm vào bàn phím số điện thoại mình muốn gọi
.
Xin Lưu Ý:
a. Gọi số nước Mỹ & Canada chỉ cần bấm 10 số là đủ, không cần bấm số 1 đầu.
b. Không cần bấm số 00 + 1 nếu gọi từ Việt Nam . Ví dụ sau khi login vào Gmail thì bạn bấm chữ
CALL PHONE rồi bấm 10 số ví dụ 408- 555-1212 .
c. Công ty Google cho biết là dịch vụ nầy sẽ FREE cho tới cuối năm nay hoặc lâu dài tùy vào doanh
thu. Công ty Google tính tiền cho những cú điện thoại tới những quốc gia khác để lấy tiền bù vào
dịch vụ FREE cho Mỹ & Canada .
d. Nếu bạn từ Mỹ & Canada muốn gọi về Việt Nam thì phải trả 9 cents cho 1 phút. Gọi từ Việt Nam
gọi qua Mỹ thì hoàn toàn miễn phí.
Ghi chú: Muốn gọi từ PC đến số điện thoại bàn, PC của bạn cần có speakers (loa) để nghe và
Microphone để nói .

http://huongduongtxd.com/dtvaomycanada.pdf