Sunday, August 29, 2010

Niềm An Vui


SÁM HỐI.

Khi xưa con đã tạo bao ác nghiệp,
Vì do vô thỉ, tham, sân, si.
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra.
Hết thảy con nay xin sám hối,

Hết thảy tội căn và nghiệp chướng,
Con xin sám hối, chí tâm khấn nguyện:

Đệ tử, khấn nguyện Đức Phật Thích Ca,
Khấn nguyện, chư Phật chứng minh
cho tấm lo`ng, con sám hối.

Từ hôm nay cho, đến ngày mai,
và mãi mãi, cho đến đời sau.
Không bao giờ,
Không bao giờ,

Không bao giờ,
Con tạo lỗi lầm


Nam Mô A Di Đà Phật,
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


PHA^.T GIA'O VIET NAM


http://www.gdptthegioi.org/modules.php?name=Flash_Player&op=fp_file&id=16

MỪNG NGÀY PHẬT ĐẢN

———-

Lời: Y Mai và Đặng Lê Nguyễn

Ngày rằm Tháng Tư sáng tươi về đây
Trời bình minh ngàn chim líu lo vờn cây
Ngày trần gian vui đón Đức Phật Từ Tôn
Trong nắng mai huy hoàng mừng ngày Đản Sanh

———-

Ngày rằm Tháng Tư chúng ta mừng vui
Mừng hào quang bừng soi sáng nơi ngàn phương
Mừng trần gian u tối không còn đau thương
Bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư

———-

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đà
Hào quang đã, sáng soi, về muôn lối
Biển khơi, ngàn trùng dương, lướt trôi, niềm tin khắp nơi

———-

Nam Mô chúng con kính xin lạy Ngài
Nam Mô chúng con kính xin nguyện cầu
Cầu cho muôn, chúng sanh, đời thôi, hết khổ đau
Và từ đây, sống trong, ánh sáng Đạo vàng.

DÒNG A NÔ MA Hoàng Cang

Dòng A Nô Ma, sóng, nhấp nhô bờ lau xanh.

Nhìn làn nước biếc, Thích Ca, ngài lòng vững bền.

Thôi, con hãy về, để ta vui ánh vàng.

Ta đã quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh.

A Nô Ma vẫn còn nhớ ghi gương sáng ngời.

Chúng ta giờ đây nguyện theo đức từ bi.

THÀNH CA TỲ LA Hoàng Cang

Thành Ca Tỳ La, sống yên vui thời Tịnh Vương.

Người người vui sướng, Thích Ca ngài vừa ra đời.

Muôn chim ca hát mừng, lá hoa hương ngát ngào.

Muôn hào quang sa'ng ngời, soi chiếu khắp núi sông,

Cây Vô ưu đến nay, chúng sinh luôn nhắc hoài.

Nơi Lâm Tỳ Ni, còn ghi bao ngày vui.

BÀI CA TẠM BIỆT

Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn nhau ta sum vầy (2)

Còn trong ta, tình bao la, cuộc tình như đã bừng lên trong ước mơ, Người tuy xa, lòng không xa. Dặn lòng hãy nớ lời yêu thương nhắn về (2)


Ánh đạo vàng
Sáng tác: Hằng Vang

Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Ðạt Ða thái tử con vua Tịnh Phạn
Thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm
Thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi
Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Ðạt Ða quyết chí xuất gia tầm đạo
Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga
Cắt tóc xanh khoác mình mảnh áo nâu sòng
Rừng núi ca vang muôn tia hào quang chiếu sáng bóng ngài
Chim vui chào đón mười phương thành tâm
Kính lạy Bổn Sư
Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại
Ðức Từ-Bi ngài gieo ánh sáng Ðạo vàng
Ðời dương thế si mê tham giận lầm lỗi
Con cúi xin ơn ngài cứu độ chúng sanh.

CON KI'NH ME^'N THA^`Y.


Niềm An Vui


Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi, người đừng đánh mất,khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa,khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa.

Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta,thấy y như la` Phật đến trong ta.

Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao dạt dào mưa Pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương,sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.

Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê, danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quây trở về, bờ giác an vui, quyết quây trở về, bờ giác an vui.