Saturday, May 08, 2010

KÍNH MỜI NIỆM PHẬT


KÍNH MỜI NIỆM PHẬT.
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TOÀN THỂ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI CÙNG TOÀN THỂ QUÝ NAM NỮ PHẬT TỬ CÙNG THAM DỰ NIỆM PHẬT MỖI NGÀY. TÍNH THEO GIỜ VIỆT NAM.

1/ BUỔI SÁNG VÀO LÚC 9 GIỜ SÁNG ( 9 AM TÍNH THEO GIỜ VIỆT NAM MỖI NGÀY )
2/ BUỔI TỐI VÀO LÚC 10 GIỜ TỐI ( 10 PM TÍNH THEO GIỜ VIET NAM MỖI NGÀY )

TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÓ TÊN LÀ PALTALK, QUÝ VỊ CÓ THỂ VÀO TRANG WEB : www.paltalk.com
DOWNLOAD PHẦN MỀM software VỀ MÁY COMPUTER CỦA MÌNH RỒI CÀI ĐẶT ( SET UP ) CHƯƠNG TRÌNH VÀO TRONG MÁY, RỒI TẠO MỘT CÁI TÊN, NICKNAME CÙNG PASSWORD = TỨC LÀ MẬT MÃ RỒI BẤM LOGIN, TỨC LÀ QUÝ VỊ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN ÂM THANH PALTALK, CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU GIỐNG NHƯ NÓI CHUYỆN ĐIỆN THỌAI MÀ KHÔNG TỐN TIỀN GÌ CẢ.

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CŨNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH PALTALK, TRONG PALTALK CÓ RẤT NHIỀU ROOM. TRONG ĐÓ CÓ : ROOM = CHÙA A DI ĐÀ PHẬT, CHỦ ROOM ( a di da phat )ĐÓ LÀ ROOM CÓ NIỆM PHẬT MỖI NGÀY. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI.