Monday, June 15, 2009

TỦ SÁCH PHẬT HỌC NGOẠI NGỮ

MA^.T MA~ SHARE FACEBOOK

TỦ SÁCH PHẬT HỌC NGOẠI NGỮ
Chuyên San Phật Học LUY LÂU
đăng ngày 03/09/2006


Một thực tế hiển nhiên là hôm nay ngoài phần kinh sách Phật học bằng tiếng Việt, Phật tử người Việt trong nước và hải ngoại còn có nhu cầu tham cứu kinh điển bằng nhiều thứ tiếng khác trên khắp thế giới theo khu vực cư trú và điều kiện trau dồi của cá nhân ngày một dễ dàng qua các phương tiện hiện đại, đặc biệt là Internet. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhanh chóng tìm ra một địa chỉ trên mạng để đọc những gì mình muốn. Đôi khi việc phát hiện ra một địa chỉ Internet như vậy cũng là một nhân duyên. Nhằm trợ duyên các độc giả, chúng tôi cố ý dành hẳn một mục để giới thiệu đến quý vị một số địa chỉ khá lý thú, cũng trong hình thức những địa chỉ liên mạng (link).

Chuyên San Phật Học LUY LÂU

( http://luylau.com/)

******

Kinh điển Pàli
http://www.buddhism.ndirect.co.uk/dhamma.htm
http://www.tipitaka.net/
http://www.metta.lk/tipitaka/
http://www.orunla.org/tm/pali/

Văn phạm tiếng Pàli
http://orunla.org/tm/pali/htpali/pcourse.html
http://www.vri.dhamma.org/publications/pali/primer/
http://www.buddhanet.net/pdf_file/paligram.pdf
http://www.metta.lk/pali-utils/
http://www.chem.pmf.hr/~kazimir/Pali/art.htm
http://www.tipitaka.net/pali/grammar/

Tự điển Pàli
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/pali/
http://www.metta.lk/pali-utils/Pali-Proper-Names/index.html
http://www.geocities.com/language_directory/languages/pali.htm
http://www.chem.pmf.hr/~kazimir/Pali/art.htm

Tự điển Sanskrit
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html

Tự điển chữ Hán
http://www.nhavui.com/tudienkanji/
http://perso.wanadoo.fr/dang.tk/langues/hanviet.htm
http://www.freewebs.com/hanosoft/

Tự điển Tây Tạng
http://www.diamondway-buddhism.org/diction/diction.htm

Hán tạng Online
http://www.buddhist-canon.com/
http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm
http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/pg2-En/pg2_book_3.htm

Kinh sách phổ thông bằng tiếng Anh
http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm
http://www.lanka.net/bcc/nanain.html
http://www.pitaka.ch/asia.htm
http://www.skepticfiles.org/mys5/
http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm
http://www.beyondthenet.net/bps/bps_main.htm
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.hinduwebsite.com/buddhism/buddhaindex.htm
http://www.pitaka.ch/academ.htm
http://jbe.gold.ac.uk/7/gethin001.html
http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/sumedho/sumedho.html
http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm
http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/index.htm
http://www.sinc.sunysb.edu/Clubs/buddhism/story/
http://www.ic.sunysb.edu/Clubs/buddhism/websites.html
http://ignca.nic.in/jatakint.htm
http://www.accesstoinsight.org/index.html
http://www.btinternet.com/~maunglwin/nibbanacom/dhamma.htm

Vài địa chỉ online quan trọng để nghiên cứu kinh điển
http://www.ringsurf.com/netring?actionfiltered=info&ring=buddhism
http://www.4ui.com/links/elocal.asp
http://www.geocities.com/manjushri_2000/buddhisttexts.html
http://www.cambodianbuddhist.org/english/website/other.html
http://www.btinternet.com/~maunglwin/nibbanacom/dhamma.htm

Kinh sách tiếng Đức
http://www.dhamma-dana.de/einfach/buecher/theravada/ajahn_chah-der_weg_in_die_freiheit.htm
http://www.palikanon.com/diverses/ajahn_chah/ajahn_chah.htm
http://www.buddhanetz.org/buddhism/buddha2.htm
http://homepage.swissonline.ch/stress-los/inhaltsverzeichnis.htm
http://www.bellnet.de/suchen/religion/buddhismus.html
http://www.drikung.de/deutsch/index.htm?texte%2Fglossar%2Fa.htm
http://www.payer.de/neobuddhismus/neobud14a1.htm
http://palikanon.com/
http://www.schulphysik.de/lanka1.html
http://bell.bellnet.com/suchen/religion/buddhismus.html
http://www.dhammasumeru.org/deutsch/willkommen.html

Tự điển Phật học
http://www.hm.tyg.jp/~acmuller/
http://www.translatum.gr/buddhism/budlinks.htm
http://ccbs.ntu.edu.tw/DBLM/resource/reference/studyassist.htm
http://www.buddhistdoor.com/bdoor/common/sources/glossary.htm
http://palikanon.com/wtb/wtb_idx.html
http://www.hm.tyg.jp/~acmuller/soothill/soothill-hodous.html
http://www.ezresult.com/Society/ReligionandSpirituality/Buddhism/Glossaries/
http://www.orientalia.org/dic3allM.html
http://www.daouyen.com/Mucluctdph.htm
http://www.daouyen.com/Thientong/cvtt/Title/Chinhvan.htm
http://www.daouyen.com/TaiLieuNgonNgu/TL-Main.htm
http://religion.dictionary.kamous.com/translator/reference.asp

Các loại tự điển online
http://www.clicktionary.com/en/
http://vdict.com/
http://www.stockinformation.com/JAPDICT3.htm
http://barrierefrei.e-workers.de/know_nachsch.php#sub7
http://www.planet.com.mm/dictionary/
http://chinesetextbook.com/DICTIONARY.htm
http://www.geocities.com/naingkr/mainframe.html
http://www.nhavui.com/tudienkanji/
http://www.foreignword.com/Tools/dictsrch.asp?p=files/f_116_40.htm
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/indologie/tamil/mwd_search.html

Chuyên mục A Tỳ Đàm
http://www.bibliotheque-dhagpo-kagyu.org/en/doss/abhi2.php
http://www.sanskritboy.net/scholarnotes/text/Frauwallner_Erich_1995.html
http://195.157.97.145:8088/abhidhamma-writings.html
http://abhidhamonline.org/OutlineSangaha.htm
http://www.abhidhamma.org/contents.htm
http://www.buddhanet.net/ebooks_s.htm
http://www.dhammastudy.com/paramat.html
http://www.vimokkha.com/paticcasamuppada.html
http://www.sacred-texts.com/bud/sbe35/index.htm
http://www.buddhanet.net/pdf_file/abhidhaultsci.pdf
http://nt.med.ncku.edu.tw/biochem/lsn/Tipitaka/Post-Canon/ Abhidhammattha-Sangaha/Ven-Liau-Chan/content.htm
http://www.btinternet.com/~maunglwin/nibbanacom/dhamma.htm
http://www.acmuller.net/yogacara/yuga-tibsort.html

Nghiên cứu Nam Tông qua Hoa Ngữ
http://www.chezpaul.org.uk/buddhism/books/
http://nt.med.ncku.edu.tw/biochem/lsn/Tipitaka/Post-Canon/ Abhidhammattha-Sangaha/Ven-Liau-Chan/content.htm

Kinh Nam Tông Bằng Tiếng Pháp
http://dhammasukha.free.fr/

Tra cứu dược thảo thế giới
http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~katzer/engl/spice_large.html

Phật Giáo Châu Á
http://www.shin-ibs.edu/pdfs/pwj3-4/09KD4.pdf
http://www.hbfasia.org/thailand/buddhist.htm
http://web.ukonline.co.uk/buddhism/tawsein5.htm
http://www.cambodianview.com/dhamma.html
http://www.cambodianbuddhist.org/audio/index.shtml

Nghiên cứu ngôn ngữ Hán - Nhật
http://www.freewebs.com/hanosoft/

Phật giáo Nhật Bản
http://nichirenscoffeehouse.net/ShuteiMandala/4kings.html
http://www.lib.duke.edu/ias/eac/religiondict.htm

Tìm Hiểu Mật Tông
http://www.siddham.org/
http://www.siddham.net/download/

Kinh Sách Phật Giáo Tây Tạng
http://www.crosby-lundin.com/tibet/culture/folktales/asanga.html
http://www.bena.com/sherpa1/ttt/Him_book/tTibSan_Trans.htm
http://iris.lib.virginia.edu/tibetan/servlet/org.thdl.tib.scanner.OnLineScannerFilter
http://www.people.virginia.edu/~am2zb/tibetan/index.html
http://www.tibet.dk/pktc/onlinepubs.htm
http://www.naropa.edu/distance/demo/index.htm
http://www.dharma-haven.org/tibetan/language.htm
http://www.drikung.de/deutsch/index.htm?texte%2Fglossar%2Fa.htm
http://www.acmuller.net/yogacara/yuga-tibsort.html

Biên niên sử Cambodge
http://www.geocities.com/khmerchronology/preangkor.htm

Cao tăng thế giới
http://www.buddhanetz.org/projekte/mahaghos.htm
http://www.interfaith-center.org/oxford/press/niwano98.htm
http://web.ukonline.co.uk/buddhism/missmonk.htm

Tìm Hiểu Phật Giáo Miến Điện
http://myanmar.org.uk/
http://www.planet.com.mm/dictionary/
http://www.seasite.niu.edu/Burmese/Defaut.htm
http://www.ibiblio.org/obl/alphabet.php?letter=B
http://www.bapsusa.org/burma.htm
http://www.innwa.com/dev/links/showlink.asp?CatID=149 &parentID=54&parentname=SOCIETY+%26+CULTURE&Subname=Religions
http://www.edhamma.com/index-english.htm

Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới
http://www.veda.harekrsna.cz/encyclopedia/index.htm
http://www.miraura.org/lit/skgl.html
http://www.orientalia.org/dic3allM.html
http://www.fordham.edu/halsall/eastasia/eastasiasbook.html
http://www.yogawest.org/links.htm

News:

http://www.buddhachannel.tv/ (French)

http://www.buddhistchannel.tv (English)

Source: http://luylau.com/

Image and video hosting by TinyPic
Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=183