Thursday, September 07, 2006

CHE MIỆNG THẾ GIAN

MA^.T MA~ SHARE FACEBOOK

ĐỊA CHỈ NHỮNG TRANG NHÀ PHẬT GIÁO

1/ http://www.vietshare.com/tusach/kinhsach/banggiang.asp
2/ http://www.vietshare.com/lienket/lienket.asp
3/ http://www.tinhthuquan.com/PhapAm.htm
4/ http://www.anlac.ca/?menu=trangchu&PHPSESSID=2f704f610a67efbfba851048512aad01
5/ http://sukhavati.org/phuochue/vietnamese/index.htm
6/ http://www.thaoluanphatphap.net/
7/ http://www.phatviet.com/
8/ http://www.asia-religion.net/
9/ http://www.buddhahome.net/noiket.htm
10/ http://www.phuochau.com/chitiet.asp?ArticleID=272 [ su co gioi huong ]
11/ http://www.tudamhaingoai.com/noiket.php
12/ http://www.nuhong.org/booksinvietnamese.htm
13/ http://www.adidaphat.us/
14/ http://www.niemphat.net/diachiantong.htm
15/ http://www.chuahaiduc.org/ [ TT. DONG VAN, TN.MINH HUE]
16/ http://www.chuyenphapluan.com/tinhdo.asp?uid=111
17/ http://tambaotu.tripod.com/index.html
18/ http://www.geocities.com/tdcsphvn/
19/ http://www.hoakhaikienphat.com/trangvideo.htm [ DIA CHI DOWNLOAD PHAP AM]
20/ http://www.tinhtonghochoi.net/diendan/
21/ http://www.lotuspro.net/index.htm
22/ http://www.pgvn-haitrieuam.org/adida.html

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN
BẤT LY THẾ GIAN GIÁC
LY THẾ MÍCH BỒ ĐỀ
DU NHƯ CẦU THỐ GIÁC
Phật Pháp ở tại thế gian
Không rời thế gian mà được Giác Ngộ
Rời bỏ thế gian này mà được Giác Ngộ
Như tìm lông Rùa, Sừng thỏ

CHE MING TH GIAN

Mt hôm có mt Ông Trưởng Gi đi do vi mt người cháu trên đường, hai ông cháu có dt theo con nga; đi được mt qung đường thì có người nói, hai Ông Cháu người này ngu quá, có nga mà không chu ci.

Nghe nói như vy, Ông Trưởng Gi nhường cho người Cháu, bo nó lên ci.

Đi được mt qung đường na li có người nói, Ông Già này ngu quá, Già ri mà không chu đi nga cho kho, đ Con Cháu nó dt ngưa cho.

Nghe nói như vy, Ông Trưởng Gi bèn bo người Cháu dt nga đ Ông lên ci; đi được mt qung li có người nói, Ông Trưởng Gi này Ác Đc, ln hành h Con Cháu, bt nó dn nga cho mình ci cho sướng mt mình thôi, có k gì Con Cháu.

Sau khi nghe nói như vy, Ông Trưởng Gi bèn cho người Cháu lên cùng chung ci vi mình;

Đi được mt qung đường, li có người nói, hai Ông Cháu Ông Trưởng Gi này tht Ác Nhơn Sát Đc, Giàu Có mà Ác Quá, hai người mà ci lên mt con nga thì làm sao con nga chu cho ni.

Mt ln khác, khi Ông Trưởng Gi đi do, bèn dùng con nga cái đ ci, nhưng li bt cái đít ca con nga cái li, có người thy vy, ly làm l bèn hi, này Ông Trưởng Gi, sao Ông đi do li bt đít con nga li làm chi vy?, Ông Trưởng Giả bèn mm cười tr li:

y là che ming thế gian đấy.
1/http://niemphatthanhphat.blogspot.com

2/ http://nammoadidaphat.blogspot.com

3/ http://namoamitabhabuddhatheky21.blogspot.com

4/ http://internationalpurelandbuddhism.blogspot.com

5/ http://phapmonniemphat.blogspot.com/ [ TRANG KINH DIEN DAI THUA BANG ANH NGU ]

6/ http://kinhnhattungenglishviet.blogspot.com/

6/ http://geocities.com/thichthienmy2005/blog.html

7/ http://server.blogghost.net/chuaphuochung/ [ dia chi trang web moi] nhung trang na`y khong len tieng sanskrit.

8/ http://www.writely.com/View.aspx?docid=df2hvb4n_14fk6sg8

9/ http://chuaphuochung.bravehost.com [ trang web moi ]

10/ http://www.freewebtown.com/chuaphuochung

11/ http://buddhistlogic.110mb.com/ [ hue sanh ]http://www.9down.com/

http://www.download.com

http://www.datviet.com/home/